Đậu hủ trứng chị Hoa sốt me (“Chị Hoa” silken tofu with tamarind sauce) / Ho Chi Minh Vietnam

Đậu hủ trứng chị Hoa sốt me (“Chị Hoa” silken tofu with tamarind sauce) / 35,000 VND