ผัดใบกะเพราไก่ราดข้าว (Stir fried chicken with basil leaves) / Bangkok Thailand

ผัดใบกะเพราไก่ราดข้าว (Stir fried chicken with basil leaves) / 40 THB