ข้าวอบสับปะรดหมู Fried Rice with Pineapple,Pork and raisins / Bangkok Thailand

ข้าวอบสับปะรดหมู Fried Rice with Pineapple,Pork and raisins / 180 THB